Re-integratie 3e spoor

Wat is re-integratie 3e spoor? Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever. Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Na twee jaar (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid volgt een […]

Re-integratie 2e spoor

Wat is re-integratie 2e spoor? Een re-integratie 2e spoor traject wordt opgestart indien een medewerker door omstandigheden, na langdurig verzuim, niet terug kan keren binnen de huidige organisatie.  Dit houdt in dat er een passende functie bij een andere werkgever wordt gezocht. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter is uw rol als werkgever hierin […]

Re-integratie 1e spoor

Wat is re-integratie 1e spoor? Re-integratie 1e spoor is de eerste stap in het re-integratieproces. Dit proces start al op het moment van ziekmelding. Vanaf dat moment hebben namelijk zowel werkgever als werknemer de verplichting om actief en doelgericht te werken richting terugkeer in het arbeidsproces. Het eerste doel is re-integratie 1e spoor en houdt […]

Ziekteverzuim en re-integratie

Wat is ziekteverzuim en re-integratie? Ziekteverzuim is van toepassing wanneer uw werknemer zijn contractueel overeengekomen werkzaamheden niet of niet volledig uitvoert wegens ziekte. Hierbij kan ziekte zowel mentaal en/of fysiek zijn. Indien de werknemer na een lange periode van afwezigheid terugkeert op de werkvloer wordt dit re-integratie genoemd. Re-integratie heeft verschillende vormen. Heikens Human Capital […]