Ons Keurmerk

 

Heikens Human Capital hecht veel waarde aan het leveren van kwaliteit.
Om deze kwaliteit zichtbaar te maken, heeft Heikens Human Capital het Keurmerk van Blik op Werk.
Hieronder vindt u meer informatie omtrent het Blik op Werk Keurmerk voor dienstverleners.

 

Blik op Werk Keurmerk

Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners. Zij kunnen zich ermee onderscheiden en alle mensen die geïnteresseerd zijn in het inkopen van hun diensten tonen dat ze kwaliteit leveren. Kortom: het is één Keurmerk voor de hele markt; eenduidig en overzichtelijk.

Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden. Cliënten, klanten, werknemers, cursisten of kandidaten (in het vervolg kortweg: klanten) en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het

Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten, want dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van bedrijven zonder Keurmerk.