Belbin & Kernkwadranten

INLEIDING
Op deze trainingsdag wordt een combinatie van twee verschillende trainingen aangeboden. Hiermee bespaart de organisatie niet alleen tijd van de deelnemers, maar ook kosten in opleidingsbudget. Doordat deze trainingen complementair zijn bieden wij dit aan als één training, zodat deelnemers een optimaal resultaat behalen. Ter voorbereiding wordt – per deelnemer – een gepersonaliseerde rapportage uitgewerkt.

DOEL TRAINING
Het doel is de deelnemers inzicht te geven in hun kwaliteiten en valkuilen binnen de werkomgeving. Hierdoor kan men de eigen sterke kanten ontwikkelen, betere samenwerkingsresultaten behalen en een hogere werktevredenheid ervaren. Ieder krijgt inzicht in welke van de 9 Belbin Teamrollen op hen van toepassing is met de daarbij behorende kwaliteiten en valkuilen. Een teamrol, soms ook informele rol genoemd, is de sociale rol die iemand aanneemt binnen een specifieke groep, het team.

De teamrollen geven weer welke kwaliteiten de deelnemer binnen de werkomgeving kan inzetten en in welke werksituatie deelnemer het beste tot zijn recht komt. De meeste mensen kunnen meerdere teamrollen vervullen. Na deze training zijn de deelnemers in staat te bepalen in hoeverre hun meest prominente teamrol passend is bij hun huidige functie en aan welke teamrol zij nog kunnen werken.

Daarnaast krijgt men inzichten over de eigen kwaliteiten en valkuilen op basis van de 360° feedback. Tijdens de training leert men met name hoe een kwaliteit een valkuil kan worden, een valkuil een kwaliteit kan worden en hoe om te gaan met allergie(ën) naar een collega. Hierdoor kan men bewuster omgaan met eigen gedrag, beter omgaan met weerstand bij collega’s en weet men hoe daar zelf een verandering in te realiseren.

BELBIN TEAMROLLEN

Zelfperceptie
Deelnemer wordt voorafgaand aan de training gevraagd om online een Belbin Teamrol Totaalprofiel in te vullen. Op basis van deze gegevens wordt een rapportage opgesteld, waarin naar voren komt welke teamrol het meest op hen van toepassing is.

360° feedback
Voor de 360° feedback wordt aan, door deelnemer geselecteerde, collega’s en leidinggevende van deelnemer een online Observatiewoordenlijst voorgelegd. De collega’s en leidinggevende geven in deze lijst aan welke woorden passend of zeer passend zijn voor deelnemer. Op basis van deze Observatiewoordenlijst wordt bepaald welke teamrol deze collega’s of leidinggevende het meest passend vinden.

De resultaten hiervan worden tijdens de trainingsdag besproken, waarbij wordt ingezoomd op in hoeverre de uitkomst van de zelfperceptie overeenkomt met de 360° feedback. Ook leert men hoe iemand een transitie van de ene teamrol naar de andere kan realiseren of hoe zich nog meer te profileren binnen de huidige teamrol.

Indien de zelfperceptie teamrol niet overeenkomt met de 360° feedback teamrol – zoals ingevuld door de omgeving van deelnemer – wordt verder besproken hoe de verschillen zijn ontstaan en hoe men het beste kan werken aan het profileren van de meest passende teamrol bij zichzelf of de omgeving.

DUBBEL KERNKWADRANTEN
De Observatiewoordenlijst toont een aantal woorden waarvan de omgeving anoniem aangeeft welke zij passend of zeer passend vinden bij de deelnemer. Deze woorden geven de kwaliteiten of valkuilen van de deelnemer weer. Door deze woorden toe te passen in Dubbel Kernkwadranten, krijgt de deelnemer inzicht hoe binnen dit kader:

  • kwaliteiten kunnen doorschieten naar een valkuil,
  • valkuilen, na een aanpassing, een kwaliteit kunnen worden,
  • welke valkuilen van collega’s een allergie kunnen zijn voor deelnemer en hoe daar mee om te gaan

Binnen de training wordt gecoached op hoe om te gaan met het bovenstaande en bewust te worden van het eigen gedrag in verschillende situaties. Door deze zelfreflectie kan men bouwen aan effectievere werkrelaties en eventuele allergieën bij collega’s op een constructieve manier benaderen en veranderen.