1e spoor re-integratie

Vinden van passend werk binnen de huidige organisatie bij langdurig ziekteverzuim werknemer.

2e spoor re-integratie

Dit is het vinden van passend werk buiten de huidige organisatie bij langdurig ziekteverzuim werknemer. Hierbij wordt een re-integratiebureau ingeschakeld.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt dan kan er een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en brengt hier een advies over uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundige

Specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk. De arbeidsdeskundige doet een re-integratieonderzoek. Meestal direct na de 1e jaarsevaluatie op grond van de Wet verbetering poortwachter. Hij adviseert eventueel de inschakeling van een re-ingtegratiebureau bij zowel 1e spoor re-integratie en 2e spoor re-integratie.

Arbeidsongeschikt

Situatie waarin iemand verkeert als hij of zij door ziekte of gebrek een belemmering ondervindt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

Arbo-arts

Arts afgestudeerd in geneeskunde, zonder aanvullende specialistische studie. De arbo-arts is een basisarts en heeft minder bevoegdheden dan bedrijfsartsen.

Bedrijfsarts

Arts afgestudeerd in geneeskunde, met aanvullende specialistische studie en BIG registratie. Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij: de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden; aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen; periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Burn-out

Een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor de bezigheden, zowel thuis als op het werk. Een gevolg van langdurig over de eigen grenzen gaan, waardoor men last krijgt van vermoeidheid, concentratieproblemen en lichamelijke klachten.

Casamanager

Iemand die door de werkgever is aangewezen om het ziekteproces te begeleiden, aantekeningen bij te houden en de werknemer bij te staan tijdens zijn verzuim.

Deskundigenoordeel UWV

Beoordeling van het UWV in hoeverre de werkgever en/of werknemer voldoende inspanning verrichten binnen de re-integratie 1ste of 2de spoor. Zowel de werkgever als de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.