Aanzegplicht

De aanzegplicht is de verplichting van uw werkgever om u tijdig en schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Aanzegtermijn

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen. De aanzegtermijn is één maand.   Laat de werkgever niet op tijd weten of de arbeidsovereenkomst wel […]

Cumulatiegrond

Optelsom van redenen voor het aanvragen van ontslag voor een werknemer.

Ontslagrecht

Het geheel van regels en rechtspraak waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld. Werknemers kunnen over het algemeen vrij gemakkelijk ontslag nemen. Ontslag geven is voor een werkgever veel ingewikkelder. De werkgever moet zich hierbij aan heel wat regels houden. Het ontslagrecht in Nederland bestaat uit veel regels die de werknemer beschermen. Zo is […]

Ontslaggronden

Ontslaggrond a: bedrijfseconomisch ontslag Ontslaggrond b: langdurige ziekte Ontslaggrond c: frequent ziekteverzuim Ontslaggrond d: disfunctioneren Ontslaggrond e: verwijtbaar handelen of nalaten Ontslaggrond f: ernstig gewetensbezwaar Ontslaggrond g: verstoorde arbeidsverhouding Ontslaggrond h: andere omstandigheden

Ontslaggrond a: bedrijfseconomisch ontslag

Er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag als het ontslag het gevolg is van een verliesgevende situatie bij de werkgever, een forse omzetdaling, verlies van klanten, maar ook bij een bedrijfsverhuizing of bij outsourcing van werkzaamheden

Ontslaggrond b: langdurige ziekte

Als een werknemer twee jaar of langer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt bent geweest, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst dan automatisch beëindigd is. Het betekent wel dat uw werkgever via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter uw ontslag kan aanvragen.

Ontslaggrond c: frequent ziekteverzuim

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt. Als de werkgever de […]

Ontslaggrond d: disfunctioneren

Ontslag bij onvoldoende functioneren houdt in dat de werknemer onvoldoende aan de gestelde functie-eisen voldoet en ongeschikt is voor zijn functie. Dit mag niet het gevolg zijn van ziekte, gebrek of onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden.

Ontslaggrond e: verwijtbaar handelen of nalaten

Verwijtbaar handelen of nalatigheid is een reden om de werknemer te ontslaan. Een voorbeeld hiervan is als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert. Of als hij/zij langdurig ziek is en niet meewerkt aan zijn re-integratie. Als de werkgever de werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan vanwege het niet meewerken aan re-integratie, heeft eerstgenoemde […]