Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen werknemer en leidinggevende waarin het functioneren van de werknemer door de leidinggevende wordt beoordeeld en besproken.

Conflictbemiddeling

Interventie van een bemiddelaar (mediator) om twee of meer partijen die een conflict hebben met elkaar in gesprek te brengen, om zo tot een oplossing te komen.

Duurzame Inzetbaarheid

Beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering […]

Functieprofiel

Een functieprofiel is een omschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. In een functieprofiel geef je de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van een nieuwe werknemer aan. In het functieprofiel staat vaak een functieomschrijving, functie-eisen en overige eisen. De tekst geeft uitleg aan nieuwe en huidige medewerkers over wat diegene […]

Gezondheidsmanagement

Het pakket van maatregelen dat de nadruk legt op gezondheid, vitaliteit en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Loopbaanbegeleiding

Slaat op begeleidende diensten van een loopbaanadviseur om een scholier, student of werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking en de begeleiding van de loopbaan. Loopbaanadvisering- en begeleiding betekent dat er samen met een professionele adviseur aan de slag gaat om uit te vinden wie u bent, wat u wilt, waarom u […]

Management

Het management is het bestuur van een onderneming of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven – soms sterk veranderende – context.

Medezeggenschap

De mate waarin en de wijze waarop medewerkers bevoegd zijn mee te beslissen over het beleid van de organisatie.

Mediation

Mediation is een vorm van conflict bemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) samen met partijen werkt aan een voor partijen aanvaardbare oplossing voor een probleem. Wat is exit-mediation? Uiteraard kan ook blijken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dan spreken we van exit-mediation.