Vacature

Een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.

Vakantiedagen

De wet geeft elke werknemer per jaar minimaal recht op vier weken doorbetaalde vakantie. Bij een werkweek van veertig uur heeft men ten minste recht op 160 uur of 20 dagen doorbetaalde vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Wat de werknemer daarbovenop krijgt, via een cao, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Krijgt […]

Vakantiegeld

Een werknemer heeft ieder jaar wettelijk recht op vakantiegeld (ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd). Dit is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en kan alleen minder zijn als dat in de cao staat. Daarnaast moet de werkgever rekening houden met onder andere deze regels: – Het vakantiegeld wordt berekend over het loon van het […]

Verlofdagen

In een arbeidsrelatie is verlof het recht om tijdelijk niet werkzaam te zijn. Elk verlof heeft zijn eigen wettelijke regels waar u en uw werknemer zich aan moeten houden. Wettelijk verlof De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg: zwangerschapsverlof en bevallingsverlof; kraamverlof; ouderschapsverlof; adoptieverlof of pleegzorgverlof; zorgverlof (kortdurend en langdurend); calamiteitenverlof en kort […]