Medezeggenschap

De mate waarin en de wijze waarop medewerkers bevoegd zijn mee te beslissen over het beleid van de organisatie.

Nul-uren contract

Een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, waarbij geen vast aantal of zelfs geen minimum aantal uren werk gegarandeerd is. De werknemer kan flexibel opgeroepen worden om arbeidsuren te presteren onder het contract. Wat zijn je rechten met een nulurencontract? Voor iedere oproep moet je tenminste 3 uren betaald krijgen, ook als de gewerkte tijd korter […]

Ontslagrecht

Het geheel van regels en rechtspraak waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld. Werknemers kunnen over het algemeen vrij gemakkelijk ontslag nemen. Ontslag geven is voor een werkgever veel ingewikkelder. De werkgever moet zich hierbij aan heel wat regels houden. Het ontslagrecht in Nederland bestaat uit veel regels die de werknemer beschermen. Zo is […]

Personeelshandboek

In een personeelshandboek worden alle interne regels en richtlijnen op het gebied van personeelszaken binnen een bedrijf vastgelegd. In de praktijk is dit handboek een onmisbare aanvulling op het arbeidscontract.

Proeftijd

De proeftijd is een periode waarin je als werknemer de werkgever kunt overtuigen van je kwaliteiten en de geschiktheid voor een baan. Andersom geldt dit ook: de werknemer kan tijdens een proeftijd erachter komen of de baan bij hem past. Zowel de werknemer als de werkgever kan tijdens de proeftijd het contract zonder opzegtermijn beëindigen. […]

Relatiebeding

Een werkgever neemt werknemers in dienst en laat ze in contact komen met zijn klanten. Zodra de werknemers weer uit dienst gaan, zouden ze die klanten met zich mee kunnen nemen naar een nieuwe werkgever. Om dit te voorkomen, wordt in veel arbeidsovereenkomsten het relatiebeding opgenomen. Dit is dus de afspraak tussen een werkgever en […]

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Extra beloningen die een werknemer naast het salaris van de werkgever kan krijgen. Naast het salaris – primaire arbeidsvoorwaarden – heb je de ook de secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij kun je denken aan een auto van de zaak, je pensioenregeling of een dertiende maand. Ook hier maak je afspraken over met de werkgever.

Sociaal Beleid

Sociaal Beleid is het geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid zodanig op elkaar af te stemmen dat de doelen van de organisatie én die van de medewerker gerealiseerd kunnen worden. Wat valt onder sociaal beleid? Eigenlijk alles wat te maken heeft met arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden, valt onder sociaal beleid. pensioenverzekering, winstdeling […]

Sollicitatie

Een sollicitatie is een voorstelling/gesprek van een kandidaat voor een baan bij een werkgever. Solliciteren kan op drie manieren: schriftelijk (per post of e-mail), telefonisch en in persoon.

Studiekostenvergoeding

Afspraak tussen werkgever en werknemer over terugbetaling van vergoede studiekosten bij vertrek van de werknemer binnen een bepaalde termijn na afronding van de betreffende studie.