Arbo-arts

Arts afgestudeerd in geneeskunde, zonder aanvullende specialistische studie. De arbo-arts is een basisarts en heeft minder bevoegdheden dan bedrijfsartsen.