Arbeidsdeskundige

Specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk.

De arbeidsdeskundige doet een re-integratieonderzoek. Meestal direct na de 1e jaarsevaluatie op grond van de Wet verbetering poortwachter. Hij adviseert eventueel de inschakeling van een re-ingtegratiebureau bij zowel 1e spoor re-integratie en 2e spoor re-integratie.