Arbeidscontract

Overeenkomst tussen werkgever en werknemer die gesloten wordt bij de indiensttreding van een werknemer.