AOW | Algemene Ouderdomswet

AOW is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft iemand in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt die persoon AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.