Organisatie advies

In een snel veranderende wereld is een heldere toekomst visie een belangrijke succesfactor voor organisaties. Heikens Human Capital kan samen met u analyses uitvoeren om deze visie te ontwikkelen. Dat leidt tot een toekomstvisie met concrete doelstellingen en tot operationele plannen.

Soms is het noodzakelijk om organisatieprocessen opnieuw in te richten of een reorganisatie door te voeren. In dat geval kan Heikens Human Capital zorgdragen voor de analyse, de ontwikkeling en de implementatie van de plannen. Een heldere communicatie met alle betrokkenen is voor ons vanzelfsprekend en daarom is uitleggen van de procedure altijd de eerste stap. Zo is voor iedereen duidelijk wat hun rol is en wat er gaat gebeuren. Elke opdracht is anders en met onze brede expertise op HR gebied leveren wij maatwerk. Onze aanpak is praktisch, helder en doelgericht en altijd met als uitgangspunt de opdrachtgever te ontzorgen.

Afhankelijk van uw behoefte hebben wij een adviserende, begeleidende of uitvoerende rol.