Aanzegplicht

De aanzegplicht is de verplichting van uw werkgever om u tijdig en schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.