6 praktijkvragen over geboorteverlof

Zodra een werknemer bij een werkgever in dienst is getreden, kan hij ouderschapsverlof aanvragen (foto: ANP).

Door mr. Edith van Schie

Rondom zwangerschap en geboorte zijn er verschillende verlofsoorten. Heeft een zzp’er ook recht op geboorteverlof? En hoe gaat het als een werknemer overstapt naar een andere werkgever? In dit artikel beantwoordt arbeidsjurist Edith van Schie een aantal veelgestelde praktijkvragen.

1. Heeft een zzp-er eigenlijk ook recht op geboorteverlof?

Het antwoord is nee. Geboorteverlof geldt alleen voor werknemers en ambtenaren. De redenering is dat een zelfstandig ondernemer zelf zijn werktijden en verlof kan regelen. Het hoort bij het zelfstandig ondernemerschap omdat zelf te doen en om dat zelf te betalen.

2. Als een werknemer tijdens het geboorteverlof overstapt naar een andere werkgever, wat gebeurt er dan met het verlof?

De werknemer neemt het verlof gewoon mee. Hij kan dus bij zijn nieuwe werkgever aanspraak maken op het restant van zijn verlof.

3. Hoe moet de uitkering tijdens het aanvullende geboorteverlof worden aangevraagd?

De werkgever vraagt de uitkering aan. Dat kan hij doen met een door het UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier.

4. Hoe werkt het geboorteverlof bij draagmoederschap?

Over draagmoederschap is in Nederland (nog) niet veel geregeld. Ook de verschillende verlofregelingen is niets geregeld voor mensen die via draagmoederschap een kind krijgen. De vrouw die het kind baart heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Haar partner heeft op grond van de wet recht op geboorteverlof. De wensouders worden eerst pleegouders. Na een jaar kunnen ze het kind adopteren. De wensouders kunnen daarom wel aanspraak maken op zes weken adoptie- en pleegouderverlof met een uitkering van het UWV. De ouder(s) nemen het kind immers eerst als pleegkind (en later als adoptiekind) op in hun gezin.

5. Kan je ouderschapsverlof meenemen naar een volgende werkgever?

Ja, dat kan. Zodra een werknemer bij een werkgever in dienst is getreden, kan hij ouderschapsverlof aanvragen. De oud werkgever is verplicht om een verklaring af te geven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof als de werknemer daar om vraagt.

6. Hoe werkt ouderschapsverlof als een werknemer bij verschillende werkgevers werkt?

In dat geval heeft de werknemer elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Hij kan dat dus ook bij iedere werkgever afzonderlijk aanvragen.

Bron: https://www.xperthractueel.nl/verlof-vakantie/6-praktijkvragen-over-geboorteverlof/?utm_source=xhra_20190318&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=mo050vFk8rk0nVZ207tyCw&utm_campaign=TripolisDialogue#prettyPhoto/0/