Re-integratie 3e spoor

Wat is re-integratie 3e spoor?

Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever. Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Na twee jaar (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid volgt een WIA keuring. Als uit de WIA keuring naar voren komt dat de werknemer wel nog bruikbare kwaliteiten heeft voor een werkplaats, dan komt deze in aanmerking voor een WGA uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Vanuit deze uitkering krijgt de medewerker ondersteuning om alsnog een passende baan te vinden, dit noemen we dan een derde spoor traject. Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigen risico drager is voor de WGA.

 

Wat is eigenrisicodrager en WGA?

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en valt uw werknemer onder de WGA-regeling dan bent u na het einde van de wachttijd tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Zolang er arbeidsmogelijkheden zijn, is het raadzaam een (ex)-werknemer te begeleiden bij de re-integratie. Daarmee vergroot u de kans op een baan wat uw schadelast beperkt. Door daadkrachtig samen te werken biedt Heikens Human Capital u hierbij de helpende hand.

 

Wat zijn de voordelen van een succesvol re-integratietraject?

Zowel werkgever als werknemer is gebaat bij een succesvol re-integratietraject. Het ontlast de schade van een werkgever en voorziet de werknemer van een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten.

 


Wat is onze werkwijze?

Heikens Human Capital heeft als uitgangspunt dat er voor iedereen kansen liggen. Het is de uitdaging deze te herkennen en ze vervolgens te pakken. Met de blik op de toekomst adviseren en begeleiden wij u en uw (ex)werknemer daarin. In principe is de werkwijze voor een derde spoor traject hetzelfde als dat van een tweede spoor traject. Heikens Human Capital ondersteunt u in dit traject, stelt het trajectplan op en begeleidt uw werknemer tijdens het vinden van een nieuwe en passende werkplek. Heikens Human Capital werkt met u samen, met als doel uw werknemer te laten re-integreren in een passende functie buiten uw organisatie. Met name met betrekking tot de regels en procedures in dit traject, heeft Heikens Human Capital specifieke kennis en ervaring. Wij kunnen u daardoor adviseren op het gebied van het voorkomen van loonsancties, verplichtingen voor de werkgever en/of werknemer en de regelgeving van het UWV.